Reach Us

Address:

IIIT Kota Office,

2nd Floor, Prabha Bhawan, MNIT Jaipur Campus,

JLN Marg, Malaviya Nagar,

Jaipur - 302017, Rajasthan

Phone: 0141-2715071